หัวหน้ากลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลย

 

นายสุลัยมาน   งดงาม
ตำแหน่ง ครู   อันดับ ค.ศ. 2
วิชาเอก   อุตสาหกรรมศิลป์


นายขจร        ส้มไม้
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
วิชาเอก   เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

รายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550
ม.1    ง31101        คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ง 31201   แบบทดสอบ
ม.2/1 ง32101  ง32201      ม.2/2  ง32101
ม.3/1 ง33101  แบบทดสอบ   ง32201 แบบทดสอบ         ม.3/2  ง33101
ม.4    ง 41101            โครงงานตัดต่อวีซีดี      แบบทดสอบ  
ม.5  ง 42101            ง40204               แบบทดสอบ
ม.6  ง43102              ง 40206     แบบทดสอบ