ข้อสอบ วิชาคอมพิวเตอร์ กราฟิก Photoshop

 

คำสั่งให้นักเรียนใช้เมาส์คลิกหน้าคำตอบที่ถูกในแต่ละข้อจนครบแล้วคลิกส่งคำตอบ

 

--------------------------------------------------------------------------------

  1.Healing Brush Tool คล้ายเครื่องมือใด

 ก.Blur Tool

 ข.Clone Stamp Tool

 ค.Gradient Tool

 

  2.ขั้นแรกของการ Copy โดยใช้ Healing Tool

 ก.กด Alt + บริเวณที่ต้องการ Copy

 ข.กด Shift + บริเวณที่ต้องการ Copy

 ค.กด Ctrl + บริเวณที่ต้องการ Copy

 

  3.หลังจากที่ได้ Copy บริเวณที่ใกล้รอยสิว หรือรอยขาดแล้วทำอย่างไร

 ก.กด Alt + คลิกเม้าส์วางที่รอยสิว

 ข.คลิกเม้าส์วางที่รอยสิวหรือรอยขาดได้เลย

 ค.กด Ctrl + คลิกเม้าส์วางที่รอยสิว

 

  4.เมื่อวางทับรอยสิวแล้ว ควรใช้เครื่องมือใดต่อ

 ก.Clone Stamp Tool

 ข.Eraser Tool

 ค.Blur Tool

 

  5.คีย์ลัดของเครื่องมือ Blur Tool คือตัวใด

 ก.R

 ข.S

 ค.J

 

  6.คีย์ลัดของเครื่องมือ Healing Brush Tool คือตัวใด

 ก.J

 ข.S

 ค.R

 

 

  7.คีย์ลัดของเครื่องมิอ Clone Stamp Tool คือ

  ข้อมูล เราเรียกกระบวนการนี้ว่า

 ก.S

 ข.R

 ค.J

 

  8.หลังจากคลิกเม้าส์ที่ Blur Tool แล้วทำอย่างไรต่อ

 ก.ถูให้ทั่วภาพ

 ข.ถูเฉพาะที่

 ค.ถูเบา ๆ ส่วนวางทับบริเวณขอบให้กลมกลืนกับภาพ

 

  9.ภาพชนิดใดควรใช้ Healing Brush Tool

 ก.ภาพที่สวยงามไม่มีที่ติ

 ข.ภาพที่มีรอยฉีกขาดหรือภาพใบหน้ามีรอยสิว

 ค.ภาพใดก็ได้

 

  10.ใช้ Healing Brush Toolหรือ Clone Stamp Toolในการแต่งภาพ

  มีรอยขาดเครื่องมือชนิดใดจะดีกว่ากัน

 ก.ใช้ Healing Brushภาพดูกลมกลืนมากว่า

 ข.ไม่มีความแตกต่างกัน

 ค.ใช้ Clone Stamp Tool ดีกว่า

 

 

11.ในโปรแกรม Photoshop cs ถ้าต้องการทำขอบของรูปภาพให้เป็นมิติต้องคลิกที่ใดก่อน

 Select

 View

 Filter

 Layer

 

 

12. โปรแกรม Photoshop cs ถ้าต้องการนำรูปมาตกแต่งต้องไปคลิกที่ใดตามลำดับ

 File -New

 File - Open

 Edit - Undu

 Select - All

 

 

 

 

13. โปรแกรม Adobe  Photoshop เอาไว้ใช้ทำอะไรครับ

ก.       ใช้พิมพ์งานเอกสารทุกชนิด

ข.      ใช้ตัดต่อภาพยนตร์

ค.       ใช้ตกแต่งรูปภาพและแก้ไขรูปภาพ

ง.       ใช้คำนวณงานเอกสาร หรือ ที่เรียกว่า spread sheet

14. ถ้าหากว่าน้อง ๆ จะออกแบบอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย น้องจะเลือกใช้โปรแกรมอะไร เอาเป็นว่าพี่ต่อให้ก็ได้ 

ใช้ photoshop ไง  อ้าว…แล้วเริ่มต้นใช้ยังไงนะ

ก.       file à new à เลือกขนาดของไฟล์ภาพ àok

ข.      folderà newà size of view à edit à ok

ค.       filterànewàfileà ok

ง.       ผิดหมดทุกข้อ

15. การทำพระอาทิตย์อย่างง่ายที่สุดและมีความสวยงามควรทำตามขั้นตอนใด

ก.       filter à rander à lens flare                               .    filter à combo à combrush

.    filled à random à lens blur                            .    filled à lens blur

16. เครื่องมือแสตมป์ (STAMP) เอาไว้ใช้ทำอะไร

ก.       ไม่ตอบ ปล่อยให้งง

ข.      ตอบก็ได้ เอาไว้ใช้ทำภาพให้ดูสว่างขึ้นไง เป็นไงอึ้งเลย

ค.       อะโด่ กระจิบมากข้อนี้ ก็เอาไว้ใช้ copy ภาพไปยังจุดที่เราต้องการไง

ง.       ใช้อะไรฟะ นึกไม่ออกโว้ย ….อ๋อ…นี่ไงใช้ทำให้ภาพดูเป็นตัวตลก

 

17. ข้อใดถูกที่สุด

ก.       การขยายขนาดของของหน้าต่างงาน หรือพื้นที่ทำงาน ให้กด ctrl ค้างไว้ตามด้วยเครื่องหมายลบ

และพี่บลิวสุดยอดเลยอ่ะ

ข.      การเปลี่ยนพื้นหลังของรูปโดยการไล่สี ใช้เครื่องมือ gardian tool และ พี่บลิวน่ารัก

ค.       history สำหรับเก็บข้อมูลที่เราตั้งใจที่จะทำกับรูปภาพเอาไว้ล่วงหน้า และ พี่บลิวไม่น่ารัก แต่มีเสน่ห์

ง.       brush หรือ พู่กันสามารถขยายขนาดได้และมีเพียงลักษณะเดียว และ พี่บลิวก็งั้น ๆ อ่ะ แต่เราชอบนะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 2

1. ให้บอกว่าเครื่องมือต่อไปนี้มีความสำคัญอย่างไร มีลักษณะพิเศษอย่างไร การใช้งานอย่างไร (10 คะแนน)


- Move Tool


- Magnetic Lasso Tool


- Rectangular Marquee Tool


- History Brush Tool


- Blur Tool


2.
คำสั่งต่อไปนี้เป็นฟังก์ชันเกี่ยวกับอะไร  (10 คะแนน)
- Curve
- Rotate Canvas
- Stroke
- Free Transform
- Crop


3.
 Image Size กะ Canvas Size ต่างกันยังไง  (3 คะแนน)